Projects Inn, LLC

Nataliya PryanykovaCEO

Location

Business centre ”Panorama”, Velyka Zhytomyrska str., 20, 7th fl

Phone number

+38 (099) 010 50 39
+38 (044) 537 5277
X